Etiketler

, ,

KİŞİSEL KALKAN

AMAÇ: Bu aktivitenin amacı katılımcıların kendileri ile ilgili değerleri, geçmişi, hayat felsefelerini, düşüncelerini paylaşmalarını sağlamaktır.

SÜRE: Grubun büyüklüğüne göre yaklaşık 30 dk. sürebilir.

MATERYAL: Flipchart kağıdı, renkli tahta kalemleri, bir kalkan resmi.

UYGULAMA:

  • Her bir katılımcının, boş bir flipchart kağıdı almalarını ve renkli tahta kalemleri seçmelerini sağlayınız.
  • Grup liderinin veya grup yazıcısının bir kağıda kalkan çizmesini sağlayınız. Sizin daha önce tahtada çizdiğiniz gibi olabilir (Tahtaya aşağıdaki gibi bir kalkan modeli çizebilirsiniz). Gruptaki diğer katılımcılar da bu kalkanın aynısını kendi kağıtlarına çizebilirler.  

Katılımcılar, aşağıdaki 6 soruyu, çizdikleri kalkandaki soru numaralarının olduğu yerlere kelimelerle veya resmederek cevaplamalılar.

1. ……………………., hayatımdaki en büyük eğlenceydi.

2. …………………………., hayatımda verdiğim en önemli karardı.

3. ………………………….,  hayatta beni en çok üzen şeydi.

4. ………………………….., çocukken hayalimdi.

5. ……………………………, hayatta en çok sevdiğim şeydir.

6. Hayatımda …………………….yı değiştirmek isterdim.

  • Katılımcılar kalkanlarını doldurduktan sonra, onlardan yazdıklarını veya çizdiklerini gruba açıklamalarını isteyiniz. Bunu açıklarken sırayla gitmelerini sağlayınız.
  • Her bir katılımcı için en fazla 5-10 dk. ayırınız.

SORGULAMA (ETKİNLİĞİ PEKİŞTİRME):

Grup içinde bir sorgulama yürütebilirsiniz. (Varsa) Grubun ortak geçmişi, değerleri veya felsefesi nelerdir? Bunun için, bir tahtada ortak noktaları yazıp grubu kaynaştırabilirsiniz. Ayrıca sorgulamayı, katılımcılardan, ortak noktaları söylemelerini veya tahtaya yazmalarını isteyerek de sürdürebilirsiniz.

Reklamlar