Post-it Çalışması “Ben Kimim?”

Amaç: Katılımcıların birbirlerini tanımadıkları eğitimde kullanılan bir buzkırıcı etkinliktir. Katılımcıların birbirlerini tanımayı ve ortamın ısınmasını katılımcıların eğitime hazırlanmasını sağlamayı amaçlar.

Materyal: Renkli post-it, renkli kalemler, flipchart

Süre: Grup büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, yaklaşık 15-20 dk.

Uygulama :

Genel ve Özel Nitelikler

  • Katılımcılardan her birine farklı renklerde büyük post-it’ler dağıtınız.
  • Dağıtılan post-it’lere katılımcıların kendileriyle ilgili beş tane, genel ve özel bilgileri yazmalarını isteyiniz. Bu bilgilerden bir tanesi mutlaka fiziki özelliklerinden biri olmalı. Aşağıda bir örneğini bulabilirsiniz;

  

  • Katılımcılardan yazdıkları post-it’leri flipchart’a veya panoya asmalarını isteyiniz.
  • Tüm post-it’ler asıldıktan sonra, post-it’lerin yerlerini değiştirerek karışık bir şekilde tekrar yapıştırınız.  Her bir katılımcının kendi post-it’i dışında başka bir post-it almasını isteyiniz. Daha sonra karışık olarak kişilere ellerindeki post-it’in kime ait olduğunu tahmin etmelerini söyleyiniz.
  • Doğru kişiler bulunduğunda o kişiye sormak istedikleri soruları sorabilmelerini sağlayınız ve kişileri de cevap vermeleri için cesaretlendiriniz.

Pekiştirme Sorusu:

Katılımcılara bu etkinliğin ne sağladığını sorunuz ve birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını sorgulayınız.

Reklamlar