Etiketler

YETİŞKİN EĞİTİMİ YAKLAŞIMIM

1. Basamak 

MOTİVASYON eğitimin başarılı olabilmesi için gerekli olan birinci adımdır. Öğrenenin, aldığı eğitimin bir ihtiyacı karşıladığını hissetmesi gerekir. Motivasyonu yüksek olan bir birey aldığı eğitimi günlük yaşantısına da daha kolay aktararak uygulamaya geçirir.

 İHTİYAÇ → GÜDÜ → MOTİVASYON

2. Basamak:

SORGULAMA öğrenenin konuya olan ilgisini artırabilmek ve konunun önemini belirtebilmek için izlenecek ikinci adımdır. Bunun için dikkat çekici, düşündürücü ve bireyin konuyu sorgulayabileceği bir durum veya soru verilir. Bu aşamada öğrenenin sorgulama yaparken konuyla ilgili önceden edindiği bilgileri ve deneyimleri hatırlamasının sağlanması önemlidir.

NE? → NEDEN? → NASIL? 

3. Basamak:

AYRINTILI İRDELEME öğrenenin bir önceki basamakta ortaya çıkardığı ön öğrenmelerinin üzerine yeni bilgiler eklemesini ve konuyla ilgili eksik bilgilerini tamamlamasını sağlayan üçüncü adımdır. Buna öğrenen için “öğrenme penceresi” de diyebiliriz. Öğrenen konuyla ilgili önceden edindiği bilgilerin üzerine yenilerini ekleyerek kendine bir öğrenme penceresi oluşturur

NE BİLİYORUM? → NE BİLMEK İSTİYORUM? → NE ÖĞRENDİM?

 4. Basamak:          

UYGULAMA alınan bilginin gerçek hayatta ve ihitiyaç analizleriyle belirlenmiş durumlarda nasıl uygulanacağının gösterildiği dördüncü adımdır. Bu adımda alınan bilgiler gerçek ya da gerçeğe yakın durumlarda uygulanılarak pekiştirme yapılır. Böylece bilginin kalıcı hale getirilmesi ve farklı durumlara transfer edilebilmesi sağlanır.

 NASIL UYGULANIR? →  DAHA FARKLI  NERELERE UYGULANABİLİR?

5. Basamak:

ÖZET VE SONUÇ öğrenenin kazanmış olduğu tüm bilgi ve becerilerin bir çerçevede toplamasını ve kodlamasını sağlayarak bilgilerin kalıcılığını artıran beşinci basamaktır.

BİLİYORUM VE UYGULUYORUM

Reklamlar