AMAÇ: Birbirini tanıyan veya hiç tanımayan bir grupta, özellikle müşteri odaklı ve satış odaklı bir eğitimde, hem eğitime hazırlık yapmak hem de gruptakilerin birbirleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak

ZAMANLAMA: Grubun büyüklüğüne göre değişmekle birlikte yaklaşık 15 dk. sürmektedir.

MATERYAL: Bir şapka veya kravat, bir fular veya kolye. Renkli A4 boyutunda kağıtlar.

UYGULAMA: Gruptaki herkes kendisini bir müşteri olarak görmeli…

  • Tüm katılımcılara farklı renklerde kağıtlar gösterilir. Katılımcılar istedikleri rengi seçerek o kağıdı alırlar.
  • Gruptaki herkes seçtiği kağıda,  kendileri nasıl bir müşteri ise o şekli (kıvırabilirler, koparabilirler, yırtabilirler vs. ) verirler. Bunun için 5 dk. olduğunu hatırlatınız.
  • Daha sonra önce gönüllülerden başlayarak, herkes şekil verdiği kağıtları gösterir ve nasıl bir müşteri olduklarını anlatır. Burada örnek vermelerini isteyebilirsiniz.
  • Kendilerini anlatırken, role adapte olabilmek için erkek katılımcılar kravat veya şapka, bayan katılımcılar da fular veya kolye takarlar.

PEKİŞTİRME (SON): Katılımcılara anlattıkları doğrultusunda geribildirimde bulunabilirsiniz. Herbir bireyin birbirinden farklı olduğunu söyleyebilir ve birbirlerinin biraz da olsa farklı yönlerini görüp görmediklerini sorgulayabilirsiniz.

NOT: Ben bu etkinliği yaklaşık 15 kişilik gruplarda uyguladım. Başta kağıda şekil vererek bir müşteri profili oluşturmak garip gelse de, gerçekten çok değişik ve yaratıcı sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca gerçekten gruptakiler birbirleriyle kaynaşıyorlar, tam bir ısınma etkinliği oluyor. Eğitime de ön hazırlık oluyor.  

Reklamlar